ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
13260 Apple Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 No
13261 Coconut Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 No
13262 Melon Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 No
13263 Pineapple Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 No
13264 Banana Bomb Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 No
13265 Black Lump Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 5 0 0 0 0 No
13266 Hard Black Lump Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 5 0 0 0 0 No
13267 Extremely Hard Black Lump Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 5 0 0 0 0 No
13268 Mysterious Powder Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 1 0 0 0 0 No
13269 Throwing Boost 500 Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 1 0 0 0 0 No
13270 Throwing Full Swing K Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 5 0 0 0 0 No
13271 Throwing Mana Plus Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 5 0 0 0 0 No
13272 Throwing Cure Free Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 5 0 0 0 0 No
13273 Throwing Muramura M Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 1 0 0 0 0 No
13274 Throwing Falmons F Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 1 0 0 0 0 No
13275 Throwing Increase HP Potion (Small) Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 2 0 0 0 0 No
13276 Throwing Increase HP Potion (Medium) Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 4 0 0 0 0 No
13277 Throwing Increase HP Potion (Large) Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 8 0 0 0 0 No
13278 Throwing Increase SP Potion (Small) Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 2 0 0 0 0 No
13279 Throwing Increase SP Potion (Medium) Ammo - Throwable Item (Sling Item) ลูกธนู/กระสุน 100 50 4 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.43682 second(s). Number of queries executed: 7.