ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
2201 Sunglasses ชุดเกราะ ส่วนหู 5,000 2,500 10 0 0 0 0 No
2202 Sunglasses ชุดเกราะ ส่วนหู 5,000 2,500 10 0 0 0 1 No
2203 Glasses ชุดเกราะ ส่วนหู 4,000 2,000 10 0 0 0 0 No
2204 Glasses ชุดเกราะ ส่วนหู 4,000 2,000 10 0 0 0 1 No
2205 Diver Goggles ชุดเกราะ ส่วนหู 3,500 1,750 10 0 0 0 0 No
2206 Wedding Veil ชุดเกราะ ส่วนหัว 23,000 11,500 10 0 0 0 0 Yes
2207 Fancy Flower ชุดเกราะ ส่วนหัว 20 10 10 0 0 0 0 No
2212 Eye Patch ชุดเกราะ ส่วนหู 1,000 500 10 0 0 0 0 No
2218 Flu Mask ชุดเกราะ ส่วนปาก 300 150 10 0 0 0 0 No
2219 Flu Mask ชุดเกราะ ส่วนปาก 300 150 10 0 0 0 0 No
2237 Bandit Beard ชุดเกราะ ส่วนปาก 2 1 10 0 0 0 0 No
2239 Monocle ชุดเกราะ ส่วนหู 10,000 5,000 10 0 0 0 0 No
2240 Beard ชุดเกราะ ส่วนปาก 2 1 10 0 0 0 0 No
2241 Grampa Beard ชุดเกราะ ส่วนปาก 5,000 2,500 10 0 0 0 0 No
2262 Clown Nose ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
2263 Zorro Masque ชุดเกราะ ส่วนหู 20 10 10 0 0 0 0 No
2265 Gangster Mask ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
2267 Cigarette ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
2268 Pipe ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
2269 Romantic Flower ชุดเกราะ ส่วนปาก 20 10 10 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.24988 second(s). Number of queries executed: 7.