ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6644 รายการ ใน 333 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
501 Red Potion ฟื้นฟู None 50 25 7 0 0 0 0 No
502 Orange Potion ฟื้นฟู None 200 100 10 0 0 0 0 No
503 Yellow Potion ฟื้นฟู None 550 275 13 0 0 0 0 No
504 White Potion ฟื้นฟู None 1,200 600 15 0 0 0 0 No
505 Blue Potion ฟื้นฟู None 5,000 2,500 15 0 0 0 0 No
506 Green Potion ฟื้นฟู None 40 20 7 0 0 0 0 No
507 Red Herb ฟื้นฟู None 18 9 3 0 0 0 0 No
508 Yellow Herb ฟื้นฟู None 40 20 5 0 0 0 0 No
509 White Herb ฟื้นฟู None 120 60 7 0 0 0 0 No
510 Blue Herb ฟื้นฟู None 60 30 7 0 0 0 0 No
511 Green Herb ฟื้นฟู None 10 5 3 0 0 0 0 No
512 Apple ฟื้นฟู None 15 7 2 0 0 0 0 No
513 Banana ฟื้นฟู None 15 7 2 0 0 0 0 No
514 Grape ฟื้นฟู None 200 100 2 0 0 0 0 No
515 Carrot ฟื้นฟู None 15 7 2 0 0 0 0 No
516 Potato ฟื้นฟู None 15 7 2 0 0 0 0 No
517 Meat ฟื้นฟู None 50 25 15 0 0 0 0 No
518 Honey ฟื้นฟู None 500 250 10 0 0 0 0 No
519 Milk ฟื้นฟู None 25 12 3 0 0 0 0 No
520 Hinalle Leaflet ฟื้นฟู None 150 75 1 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.31304 second(s). Number of queries executed: 7.