กำลังดูไอเท็ม

#1103: Sword

รหัสไอเท็ม 1103 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Sword__ ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Sword ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 100 หนักน้ำ 50
ราคาขาย 50 อาวุธเลเวล 1
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 25 เลเวลขั้นต่ำ 2
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Novice / Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Sword Dropped By

Monster ID Monster Name Sword Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1063 Lunatic 0.2% 3 Brute Level 3 ทั่วไป

Page generated in 0.26722 second(s). Number of queries executed: 12.