กำลังดูไอเท็ม

#1124: Orcish Sword

รหัสไอเท็ม 1124 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Orcish_Sword ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Orcish Sword ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 80
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 90 เลเวลขั้นต่ำ 5
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Novice / Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Orcish Sword Dropped By

Monster ID Monster Name Orcish Sword Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1087 Orc Hero 10% 77 Demi-Human Level 2 ดิน

Page generated in 0.26714 second(s). Number of queries executed: 12.