กำลังดูไอเท็ม

#1129: Flamberge

รหัสไอเท็ม 1129 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Flamberge ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Flamberge ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 60,000 หนักน้ำ 150
ราคาขาย 30,000 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 150 เลเวลขั้นต่ำ 27
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Knight / Crusader
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.46216 second(s). Number of queries executed: 12.