กำลังดูไอเท็ม

#1130: Nagan

รหัสไอเท็ม 1130 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Nagan ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Nagan ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 50
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 120 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Nagan Dropped By

Monster ID Monster Name Nagan Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1658 Egnigem Cenia 10% 79 Demi-Human Level 2 ไฟ

Page generated in 0.26512 second(s). Number of queries executed: 12.