กำลังดูไอเท็ม

#1132: Edge

รหัสไอเท็ม 1132 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Edge ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Edge ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 70
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 115 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Edge Dropped By

Monster ID Monster Name Edge Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1646 Lord Knight Seyren 25% 99 Demi-Human Level 4 ไฟ

Page generated in 0.28322 second(s). Number of queries executed: 12.