กำลังดูไอเท็ม

#1133: Fireblend

รหัสไอเท็ม 1133 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Fire_Brand ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Fireblend ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 50
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 100 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Fireblend Dropped By

Monster ID Monster Name Fireblend Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1832 Ifrit 20% 99 Formless Level 4 ไฟ
1115 Eddga 1.5% 65 Brute Level 1 ไฟ

Page generated in 0.26712 second(s). Number of queries executed: 12.