กำลังดูไอเท็ม

#1135: Cutlus

รหัสไอเท็ม 1135 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Cutlas ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Cutlus ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 90
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 150 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Cutlus Dropped By

Monster ID Monster Name Cutlus Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1112 Drake 1% 70 Undead Level 1 Undead

Page generated in 0.47598 second(s). Number of queries executed: 12.