กำลังดูไอเท็ม

#1136: Solar Sword

รหัสไอเท็ม 1136 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Solar_Sword ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Solar Sword ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 120
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 85 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Solar Sword Dropped By

Monster ID Monster Name Solar Sword Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1157 Pharaoh 1% 93 Demi-Human Level 3 ความมืด

Page generated in 0.30415 second(s). Number of queries executed: 12.