กำลังดูไอเท็ม

#1140: Byeollungum

รหัสไอเท็ม 1140 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Byeorrun_Gum ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Byeollungum ประเภท อาวุธ - ดาบมือเดียว
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 90
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 150 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Byeollungum Dropped By

Monster ID Monster Name Byeollungum Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1648 Whitesmith Howard 25% 99 Demi-Human Level 4 ดิน

Page generated in 0.27482 second(s). Number of queries executed: 12.