กำลังดูไอเท็ม

#1531: Wrench

รหัสไอเท็ม 1531 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Spanner ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Wrench ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 250
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 115 เลเวลขั้นต่ำ 55
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Acolyte / Priest / Monk
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Wrench Dropped By

Monster ID Monster Name Wrench Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1337 Treasure Chest 3% 99 Formless Level 1 ทั่วไป
1623 RSX-0806 0.2% 86 Formless Level 3 ทั่วไป

Page generated in 0.2265 second(s). Number of queries executed: 12.