กำลังดูไอเท็ม

#1533: Warrior's Balmung

รหัสไอเท็ม 1533 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Warrior_Balmung ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Warrior's Balmung ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 100
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 170 เลเวลขั้นต่ำ 48
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.35252 second(s). Number of queries executed: 12.