กำลังดูไอเท็ม

#1534: Wrench

รหัสไอเท็ม 1534 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Spanner_C ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Wrench ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 2 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 1 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 150 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Acolyte / Priest / Monk
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.36254 second(s). Number of queries executed: 12.