กำลังดูไอเท็ม

#1536: Good Morning Star

รหัสไอเท็ม 1536 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Good_Morning_Star ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Good Morning Star ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 1
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 120 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Swordman / Acolyte / Merchant / Knight / Priest / Blacksmith / Crusader / Monk / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.40668 second(s). Number of queries executed: 12.