กำลังดูไอเท็ม

#1537: Refined Quadrille

รหัสไอเท็ม 1537 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Quadrille_C ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Refined Quadrille ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 1 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 0 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 193 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Acolyte / Priest / Monk
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.40436 second(s). Number of queries executed: 12.