กำลังดูไอเท็ม

#1541: Nemesis

รหัสไอเท็ม 1541 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Nemesis ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Nemesis ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 90
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 120 เลเวลขั้นต่ำ 60
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Acolyte / Priest / Monk
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Nemesis Dropped By

Monster ID Monster Name Nemesis Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1918 Incarnation of Morroc 0.4% 97 Angel Level 1 ความมืด

Page generated in 0.33669 second(s). Number of queries executed: 12.