กำลังดูไอเท็ม

#1542: Valorous Battlefield Morning Star

รหัสไอเท็ม 1542 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม BF_Morning_Star1 ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Valorous Battlefield Morning Star ประเภท อาวุธ - กระบอง
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 105 เลเวลขั้นต่ำ 80
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Novice / Swordman / Acolyte / Merchant / Knight / Priest / Blacksmith / Crusader / Monk / Alchemist
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.32002 second(s). Number of queries executed: 12.