กำลังดูไอเท็ม

#1553: Book of Billows

รหัสไอเท็ม 1553 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Book_Of_Billows ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Book of Billows ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 35,000 หนักน้ำ 75
ราคาขาย 17,500 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 90 เลเวลขั้นต่ำ 27
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Book of Billows Dropped By

Monster ID Monster Name Book of Billows Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1195 Rideword 0.08% 59 Formless Level 3 ทั่วไป

Page generated in 0.36714 second(s). Number of queries executed: 12.