กำลังดูไอเท็ม

#1555: Book of the Blazing Sun

รหัสไอเท็ม 1555 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Book_Of_Blazing_Sun ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Book of the Blazing Sun ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 35,000 หนักน้ำ 75
ราคาขาย 17,500 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 90 เลเวลขั้นต่ำ 27
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Book of the Blazing Sun Dropped By

Monster ID Monster Name Book of the Blazing Sun Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1195 Rideword 0.04% 59 Formless Level 3 ทั่วไป

Page generated in 0.33596 second(s). Number of queries executed: 12.