กำลังดูไอเท็ม

#1557: Book of the Apocalypse

รหัสไอเท็ม 1557 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Book_Of_The_Apocalypse ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Book of the Apocalypse ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 60,000 หนักน้ำ 80
ราคาขาย 30,000 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 120 เลเวลขั้นต่ำ 40
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Book of the Apocalypse Dropped By

Monster ID Monster Name Book of the Apocalypse Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1649 High Priest Margaretha 35% 99 Demi-Human Level 4 แสงสว่าง
1198 Dark Priest 0.1% 79 Demon Level 4 Undead
1389 Dracula 0.04% 85 Demon Level 4 ความมืด

Page generated in 0.3625 second(s). Number of queries executed: 12.