กำลังดูไอเท็ม

#1559: Legacy of Dragon

รหัสไอเท็ม 1559 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Legacy_Of_Dragon ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Legacy of Dragon ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 70
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 130 เลเวลขั้นต่ำ 70
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Legacy of Dragon Dropped By

Monster ID Monster Name Legacy of Dragon Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1262 Mutant Dragonoid 2% 65 Dragon Level 2 ไฟ

Page generated in 0.36824 second(s). Number of queries executed: 12.