กำลังดูไอเท็ม

#1566: Diary Of Great Basil

รหัสไอเท็ม 1566 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Diary_Of_Great_Basil ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Diary Of Great Basil ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 1
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 120 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.31618 second(s). Number of queries executed: 12.