กำลังดูไอเท็ม

#1567: Refined Hardcover Book

รหัสไอเท็ม 1567 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Hardback_C ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Refined Hardcover Book ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 1 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 0 อาวุธเลเวล 4
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 168 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.3445 second(s). Number of queries executed: 12.