กำลังดูไอเท็ม

#1574: Brave Battle Strategy Book

รหัสไอเท็ม 1574 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม BF_Book1 ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Brave Battle Strategy Book ประเภท อาวุธ - สมุด
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 0
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 3
ระยะโจมตี 1 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 90 เลเวลขั้นต่ำ 80
ตำแหน่งสวมใส่ มือหลัก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ Priest / Sage / Star Gladiator
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.35044 second(s). Number of queries executed: 12.