กำลังดูไอเท็ม

#501: Red Potion

รหัสไอเท็ม 501 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Red_Potion ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Red Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 50 หนักน้ำ 7
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Red Potion Dropped By

Monster ID Monster Name Red Potion Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1119 Frilldora 4% 30 Brute Level 1 ไฟ

Page generated in 0.48363 second(s). Number of queries executed: 12.