กำลังดูไอเท็ม

#502: Orange Potion

รหัสไอเท็ม 502 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Orange_Potion ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Orange Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 200 หนักน้ำ 10
ราคาขาย 100 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Orange Potion Dropped By

Monster ID Monster Name Orange Potion Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1593 Ancient Mummy 20% 52 Undead Level 3 Undead
1611 Bongun 20% 32 Undead Level 4 Undead
1591 Lunatic 20% 29 Brute Level 3 ทั่วไป
1610 Munak 20% 30 Undead Level 4 Undead
1612 Yao Jun 20% 56 Undead Level 4 Undead

Page generated in 0.26727 second(s). Number of queries executed: 12.