กำลังดูไอเท็ม

#504: White Potion

รหัสไอเท็ม 504 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม White_Potion ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม White Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 1,200 หนักน้ำ 15
ราคาขาย 600 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

White Potion Dropped By

Monster ID Monster Name White Potion Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1112 MVP! Drake 50% 70 Undead Level 1 Undead
1583 Tao Gunka 30% 70 Demon Level 3 ทั่วไป
1150 MVP! Moonlight Flower 15% 67 Demon Level 3 ไฟ

Page generated in 0.45054 second(s). Number of queries executed: 12.