กำลังดูไอเท็ม

#506: Green Potion

รหัสไอเท็ม 506 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Green_Potion ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Green Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 หนักน้ำ 7
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.28559 second(s). Number of queries executed: 12.