กำลังดูไอเท็ม

#507: Red Herb

รหัสไอเท็ม 507 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Red_Herb ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Red Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 18 หนักน้ำ 3
ราคาขาย 9 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Red Herb Dropped By

Monster ID Monster Name Red Herb Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1078 Red Plant 55% 1 Plant Level 1 ดิน
1314 Permeter 24.5% 63 Brute Level 2 ทั่วไป
1878 Shining Plant 20% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1122 Goblin 18% 25 Demi-Human Level 1 ลม
1980 Kublin 18% 85 Demi-Human Level 1 ดิน
1246 Christmas Cookie 17% 28 Demi-Human Level 2 แสงสว่าง
1123 Goblin 15.5% 24 Demi-Human Level 1 ไฟ
1126 Goblin 15% 22 Demi-Human Level 1 น้ำ
1125 Goblin 15% 23 Demi-Human Level 1 ดิน
1114 Dustiness 12% 21 Insect Level 2 ลม
1111 Drainliar 10% 24 Brute Level 2 ความมืด
1116 Eggyra 10% 24 Formless Level 2 วิญญาณ
1055 Muka 10% 17 Plant Level 1 ดิน
1854 Muka 10% 17 Plant Level 1 ดิน
1062 Santa Poring 10% 3 Plant Level 1 แสงสว่าง
1170 Sohee 10% 33 Demon Level 1 น้ำ
1025 Boa 9% 15 Brute Level 1 ดิน
1019 Peco Peco 9% 19 Brute Level 1 ไฟ
1076 Skeleton 8.5% 10 Undead Level 1 Undead
1014 Spore 8% 16 Plant Level 1 น้ำ
1241 Picky 7.5% 4 Brute Level 1 ไฟ
1005 Familiar 7% 8 Brute Level 1 ความมืด
1028 Soldier Skeleton 7% 29 Undead Level 1 Undead
1070 Kukre 6.5% 11 Fish Level 1 น้ำ
1139 Mantis 6.5% 26 Insect Level 1 ดิน
1240 Picky 6.5% 3 Brute Level 1 ไฟ
1258 Goblin Archer 6% 28 Demi-Human Level 1 พิษ
1063 Lunatic 6% 3 Brute Level 3 ทั่วไป
1050 Picky 6% 4 Brute Level 1 ไฟ
1049 Picky 5.5% 3 Brute Level 1 ไฟ
1372 Goat 5% 69 Brute Level 3 ไฟ
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 Formless Level 3 ทั่วไป
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 Formless Level 3 ทั่วไป
1047 Peco Peco Egg 4% 3 Formless Level 3 ทั่วไป
1047 Peco Peco Egg 4% 3 Formless Level 3 ทั่วไป
1053 Thief Bug Female 4% 10 Insect Level 1 ความมืด
1051 Thief Bug 3.5% 6 Insect Level 3 ทั่วไป

Page generated in 0.27172 second(s). Number of queries executed: 12.