กำลังดูไอเท็ม

#509: White Herb

รหัสไอเท็ม 509 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม White_Herb ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม White Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 120 หนักน้ำ 7
ราคาขาย 60 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

White Herb Dropped By

Monster ID Monster Name White Herb Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1374 Incubus 55% 75 Demon Level 3 ความมืด
1082 White Plant 55% 1 Plant Level 1 ดิน
1374 Incubus 22% 75 Demon Level 3 ความมืด
1096 Angeling 20% 20 Angel Level 4 แสงสว่าง
1117 Evil Druid 20% 58 Undead Level 4 Undead
1269 Clock 19% 60 Formless Level 2 ดิน
1310 Majoruros 18.5% 66 Brute Level 2 ไฟ
1202 Phendark 18% 73 Demi-Human Level 2 ทั่วไป
1201 Rybio 18% 71 Demon Level 2 ทั่วไป
1215 Stem Worm 18% 40 Plant Level 1 ลม
1200 Zealotus 18% 63 Demi-Human Level 3 ทั่วไป
1302 Dark Illusion 15.5% 77 Demon Level 4 Undead
1404 Miyabi Doll 15.5% 33 Demon Level 1 ความมืด
1366 Lava Golem 15% 77 Formless Level 4 ไฟ
1267 Carat 14.5% 51 Demon Level 2 ลม
1367 Blazer 10% 43 Demon Level 2 ไฟ
1083 Shining Plant 10% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1037 Side Winder 10% 43 Brute Level 1 พิษ
1243 Sasquatch 8% 30 Brute Level 3 ทั่วไป
1322 Spring Rabbit 8% 58 Brute Level 2 ดิน
1036 Ghoul 7% 40 Undead Level 2 Undead
1969 Marc 7% 36 Fish Level 2 น้ำ
1045 Marc 7% 36 Fish Level 2 น้ำ
1032 Verit 6% 38 Undead Level 1 Undead
1156 Petite 5% 45 Dragon Level 1 ลม
1155 Petite 5% 44 Dragon Level 1 ดิน
1775 Snowier 5% 60 Formless Level 2 น้ำ
1162 Rafflesia 0.3% 17 Plant Level 1 ดิน
1034 Thara Frog 0.3% 22 Fish Level 2 น้ำ
1294 Killer Mantis 0.15% 56 Insect Level 1 ดิน

Page generated in 0.36092 second(s). Number of queries executed: 12.