กำลังดูไอเท็ม

#510: Blue Herb

รหัสไอเท็ม 510 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Blue_Herb ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Blue Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 60 หนักน้ำ 7
ราคาขาย 30 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Blue Herb Dropped By

Monster ID Monster Name Blue Herb Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1083 Shining Plant 55% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1884 Mavka 30% 63 Plant Level 3 ดิน
1964 Nightmare 30% 30 Brute Level 3 วิญญาณ
1079 Blue Plant 20% 1 Plant Level 1 ดิน
1372 Goat 10% 69 Brute Level 3 ไฟ
1061 Nightmare 5% 49 Demon Level 3 วิญญาณ
1255 Nereid 2.3% 40 Brute Level 1 ดิน
1322 Spring Rabbit 2% 58 Brute Level 2 ดิน
1716 Acidus 1.5% 76 Dragon Level 2 ลม
1317 Seal 1.5% 63 Brute Level 1 น้ำ
1064 Megalodon 0.8% 24 Undead Level 1 Undead
1242 Marin 0.75% 15 Plant Level 2 น้ำ
1209 Cramp 0.7% 56 Brute Level 2 พิษ
1077 Poison Spore 0.6% 19 Plant Level 1 พิษ
1881 Les 0.5% 39 Plant Level 4 ดิน
1379 Nightmare Terror 0.5% 78 Demon Level 3 ความมืด
1775 Snowier 0.5% 60 Formless Level 2 น้ำ
1014 Spore 0.5% 16 Plant Level 1 น้ำ
2073 Toucan 0.5% 70 Brute Level 2 ลม
1680 Hill Wind 0.1% 45 Brute Level 3 ลม
1776 Siroma 0.1% 42 Formless Level 3 น้ำ

Page generated in 0.30562 second(s). Number of queries executed: 12.