กำลังดูไอเท็ม

#511: Green Herb

รหัสไอเท็ม 511 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Green_Herb ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Green Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 10 หนักน้ำ 3
ราคาขาย 5 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Green Herb Dropped By

Monster ID Monster Name Green Herb Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1080 Green Plant 70% 1 Plant Level 1 ดิน
1372 Goat 55% 69 Brute Level 3 ไฟ
2026 Runaway Dandelion Member 50% 90 Demi-Human Level 1 ความมืด
1322 Spring Rabbit 45% 58 Brute Level 2 ดิน
1715 Novus 30% 42 Dragon Level 1 ทั่วไป
1375 The Paper 20% 56 Formless Level 3 ทั่วไป
1099 Argiope 15% 41 Insect Level 1 พิษ
1687 Grove 10% 54 Brute Level 2 ดิน
1881 Les 10% 39 Plant Level 4 ดิน
1036 Ghoul 8% 40 Undead Level 2 Undead
1229 Fabre 7.5% 2 Insect Level 1 ดิน
1007 Fabre 7% 2 Insect Level 1 ดิน
1100 Argos 6.7% 25 Insect Level 1 พิษ
1855 Poison Spore 5.5% 19 Plant Level 1 พิษ
1402 Poison Toad 5.4% 46 Brute Level 2 พิษ
1878 Shining Plant 5% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1055 Muka 4% 17 Plant Level 1 ดิน
1184 Fabre 3.5% 1 Insect Level 1 ดิน
1020 Mandragora 3.5% 12 Plant Level 3 ดิน
1012 Roda Frog 3% 5 Fish Level 1 น้ำ
1152 Orc Skeleton 0.5% 28 Undead Level 1 Undead
1687 Grove 0.01% 54 Brute Level 2 ดิน

Page generated in 0.46099 second(s). Number of queries executed: 12.