กำลังดูไอเท็ม

#512: Apple

รหัสไอเท็ม 512 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Apple ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Apple ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 หนักน้ำ 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Apple Dropped By

Monster ID Monster Name Apple Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1816 Gourd 100% 12 Formless Level 1 ทั่วไป
1090 Mastering 80% 2 Plant Level 1 น้ำ
1090 Mastering 80% 2 Plant Level 1 น้ำ
1250 Chepet 55% 42 Demi-Human Level 1 ไฟ
1063 Lunatic 20% 3 Brute Level 3 ทั่วไป
1113 Drops 11% 3 Plant Level 1 ไฟ
1585 Mime Monkey 10% 40 Plant Level 1 น้ำ
1002 Poring 10% 1 Plant Level 1 น้ำ
1973 Poring 10% 1 Plant Level 1 น้ำ
1062 Santa Poring 10% 3 Plant Level 1 แสงสว่าง
1784 Stapo 10% 23 Formless Level 2 ดิน
1113 Drops 8% 3 Plant Level 1 ไฟ
1002 Poring 1.5% 1 Plant Level 1 น้ำ
1266 Aster 1% 18 Fish Level 1 ดิน
1498 Wootan Shooter 1% 39 Demi-Human Level 2 ดิน
1417 Zipper Bear 0.9% 35 Brute Level 1 ความมืด
1062 Santa Poring 0.07% 3 Plant Level 1 แสงสว่าง

Page generated in 0.44593 second(s). Number of queries executed: 12.