กำลังดูไอเท็ม

#513: Banana

รหัสไอเท็ม 513 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Banana ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Banana ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 หนักน้ำ 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Banana Dropped By

Monster ID Monster Name Banana Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1861 Choco 50% 43 Brute Level 1 ไฟ
1214 Choco 50% 43 Brute Level 1 ไฟ
1057 Yoyo 15% 21 Brute Level 1 ดิน
1499 Wootan Fighter 10% 41 Demi-Human Level 2 ไฟ
1498 Wootan Shooter 10% 39 Demi-Human Level 2 ดิน

Page generated in 0.45804 second(s). Number of queries executed: 12.