กำลังดูไอเท็ม

#5135: Cyclop's Eye

รหัสไอเท็ม 5135 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Cyclops_Visor ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Cyclop's Eye ประเภท ชุดเกราะ
ราคาซื้อ 0 หนักน้ำ 20
ราคาขาย 0 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 75
ตำแหน่งสวมใส่ ส่วนหู
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs Except Novice
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.34143 second(s). Number of queries executed: 12.