กำลังดูไอเท็ม

#514: Grape

รหัสไอเท็ม 514 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Grape ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Grape ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 200 หนักน้ำ 2
ราคาขาย 100 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Grape Dropped By

Monster ID Monster Name Grape Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1079 Blue Plant 10% 1 Plant Level 1 ดิน
1258 Goblin Archer 3% 28 Demi-Human Level 1 พิษ
1311 Gullinbursti 2.9% 62 Brute Level 2 ดิน
1255 Nereid 2.5% 40 Brute Level 1 ดิน
1031 Poporing 2% 14 Plant Level 1 พิษ
1254 Raggler 2% 21 Brute Level 1 ลม
1221 Savage 1.5% 26 Brute Level 2 ดิน
1294 Killer Mantis 0.25% 56 Insect Level 1 ดิน

Page generated in 0.44122 second(s). Number of queries executed: 12.