กำลังดูไอเท็ม

#5145: Carnival Joker Jester

รหัสไอเท็ม 5145 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Carnival_Joker_Jester ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Carnival Joker Jester ประเภท ชุดเกราะ
ราคาซื้อ 10 หนักน้ำ 10
ราคาขาย 5 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ส่วนหัว
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.33352 second(s). Number of queries executed: 12.