กำลังดูไอเท็ม

#515: Carrot

รหัสไอเท็ม 515 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Carrot ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Carrot ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 หนักน้ำ 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Carrot Dropped By

Monster ID Monster Name Carrot Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1609 Zhu Po Long 100% 54 Dragon Level 2 ลม
2018 Duneyrr 50% 107 Demi-Human Level 3 ดิน
1063 Lunatic 11% 3 Brute Level 3 ทั่วไป

Page generated in 0.30221 second(s). Number of queries executed: 12.