กำลังดูไอเท็ม

#5155: Father's White Moustache

รหัสไอเท็ม 5155 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Granpa_Beard_F ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Father's White Moustache ประเภท ชุดเกราะ
ราคาซื้อ 20 หนักน้ำ 10
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ส่วนปาก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.30294 second(s). Number of queries executed: 12.