กำลังดูไอเท็ม

#516: Potato

รหัสไอเท็ม 516 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Sweet_Potato ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Potato ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 หนักน้ำ 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Potato Dropped By

Monster ID Monster Name Potato Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1413 Hermit Plant 48% 46 Plant Level 2 ไฟ
1986 Tatacho 30% 106 Brute Level 1 ดิน
1060 Bigfoot 15% 25 Brute Level 1 ดิน
1149 Minorous 15% 52 Brute Level 2 ไฟ
1056 Smokie 8% 18 Brute Level 1 ดิน
1010 Willow 7% 4 Plant Level 1 ดิน
1104 Coco 5% 17 Brute Level 1 ดิน
1860 Coco 5% 17 Brute Level 1 ดิน

Page generated in 0.43744 second(s). Number of queries executed: 12.