กำลังดูไอเท็ม

#517: Meat

รหัสไอเท็ม 517 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Meat ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Meat ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 50 หนักน้ำ 15
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Meat Dropped By

Monster ID Monster Name Meat Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1499 Wootan Fighter 45% 41 Demi-Human Level 2 ไฟ
2074 Curupira 30% 68 Demon Level 1 ดิน
1415 Baby Leopard 20% 32 Brute Level 1 วิญญาณ
1220 Desert Wolf 12% 27 Brute Level 1 ไฟ
1106 Desert Wolf 12% 27 Brute Level 1 ไฟ
1629 Hill Wind 10% 43 Brute Level 3 ลม
1158 Phen 10% 26 Fish Level 2 น้ำ
1068 Hydra 7% 14 Plant Level 2 น้ำ
1013 Wolf 6.5% 25 Brute Level 1 ดิน
1107 Baby Desert Wolf 6% 9 Brute Level 1 ไฟ
1167 Savage Babe 5% 7 Brute Level 1 ดิน
1009 Condor 4% 5 Brute Level 1 ลม

Page generated in 0.44286 second(s). Number of queries executed: 12.