กำลังดูไอเท็ม

#5172: Beret

รหัสไอเท็ม 5172 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Beret ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Beret ประเภท ชุดเกราะ
ราคาซื้อ 30,000 หนักน้ำ 70
ราคาขาย 15,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ส่วนหัว
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Beret Dropped By

Monster ID Monster Name Beret Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1770 Echio 0.4% 69 Demi-Human Level 4 ทั่วไป
1771 Vanberk 0.2% 59 Demi-Human Level 4 ทั่วไป

Page generated in 0.45005 second(s). Number of queries executed: 12.