กำลังดูไอเท็ม

#518: Honey

รหัสไอเท็ม 518 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Honey ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Honey ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 500 หนักน้ำ 10
ราคาขาย 250 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Honey Dropped By

Monster ID Monster Name Honey Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1115 Eddga 100% 65 Brute Level 1 ไฟ
1059 Mistress 100% 74 Insect Level 4 ลม
1089 Toad 20% 10 Fish Level 1 น้ำ
1622 Teddy Bear 10% 71 Formless Level 3 ทั่วไป
1417 Zipper Bear 9% 35 Brute Level 1 ความมืด
1316 Solider 8.5% 70 Brute Level 2 ดิน
1303 Giant Hornet 6% 56 Insect Level 1 ลม
1293 Creamy Fear 5.5% 62 Insect Level 1 ลม
2013 Draco 5% 82 Dragon Level 1 ดิน
1519 Green Maiden 5% 49 Demi-Human Level 2 ทั่วไป
1631 Green Maiden 5% 59 Demi-Human Level 2 ลม
1306 Leib Olmai 5% 58 Brute Level 1 ดิน
1083 Shining Plant 5% 1 Plant Level 1 แสงสว่าง
1994 Luciola Vespa 3% 104 Insect Level 1 ลม
1060 Bigfoot 2% 25 Brute Level 1 ดิน
1231 Creamy 1.8% 16 Insect Level 1 ลม
1018 Creamy 1.5% 16 Insect Level 1 ลม
1506 Disguise 1% 55 Demon Level 4 ดิน
1176 Vitata 1% 20 Insect Level 1 ดิน
1176 Vitata 1% 20 Insect Level 1 ดิน

Page generated in 0.27636 second(s). Number of queries executed: 12.