กำลังดูไอเท็ม

#519: Milk

รหัสไอเท็ม 519 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Milk ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Milk ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 25 หนักน้ำ 3
ราคาขาย 12 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Milk Dropped By

Monster ID Monster Name Milk Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1686 Orc Baby 50% 21 Demi-Human Level 1 ดิน
1587 Kraben 30% 50 Formless Level 2 วิญญาณ
1882 Baba Yaga 15% 49 Demi-Human Level 1 น้ำ
1241 Picky 3.5% 4 Brute Level 1 ไฟ
1240 Picky 3.5% 3 Brute Level 1 ไฟ
1050 Picky 3% 4 Brute Level 1 ไฟ
1049 Picky 3% 3 Brute Level 1 ไฟ

Page generated in 0.43652 second(s). Number of queries executed: 12.