กำลังดูไอเท็ม

#520: Hinalle Leaflet

รหัสไอเท็ม 520 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Leaflet_Of_Hinal ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Hinalle Leaflet ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 150 หนักน้ำ 1
ราคาขาย 75 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ None
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Hinalle Leaflet Dropped By

Monster ID Monster Name Hinalle Leaflet Drop Chance Monster Level Monster Race Monster Element
1413 Hermit Plant 35% 46 Plant Level 2 ไฟ
1687 Grove 10% 54 Brute Level 2 ดิน
1883 Uzhas 9% 61 Demi-Human Level 3 น้ำ
1270 Clock Tower Manager 8.5% 63 Formless Level 4 ทั่วไป
1586 Leaf Cat 3% 38 Brute Level 1 ดิน
1052 Rocker 0.1% 9 Insect Level 1 ดิน

Page generated in 0.39215 second(s). Number of queries executed: 12.