กำลังดูไอเท็ม

#5403: Fish In Mouth

รหัสไอเท็ม 5403 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อไอเท็ม Fish_In_Mouth ราคาแคช Not For Sale
ชื่อไอเท็ม Fish In Mouth ประเภท ชุดเกราะ
ราคาซื้อ 10 หนักน้ำ 20
ราคาขาย 5 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 พลังป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ตีบวกไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 30
ตำแหน่งสวมใส่ ส่วนปาก
คราส ยกเว้น Novice / ไฮคราส / เบบี้
อาชีพ All Jobs
เพศ ทั้งหมด (ชาย และ หญิง)

Page generated in 0.3491 second(s). Number of queries executed: 12.