ตารางมอนสเตอร์

ค้นหา...

... ...

...

พบทั้งหมด 1005 รายการ ใน 51 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสมอนสเตอร์ รูปภาพ ชื่อมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ เลเวล HP Exp Job รหัสการ์ด
1001 Scorpion Scorpion 24 1,056 26,100 16,000 4068
1002 Poring Poring 1 50 200 100 4001
1004 Hornet Hornet 8 646 12,200 7,800 4019
1005 Familiar Familiar 8 150 2,600 1,400 4020
1007 Fabre Fabre 2 63 300 200 4002
1008 Pupa Pupa 2 450 200 400 4003
1009 Condor Condor 5 90 600 500 4015
1010 Willow Willow 4 100 500 400 4010
1011 Chonchon Chonchon 4 75 500 400 4009
1012 Roda Frog Roda Frog 5 130 600 500 4014
1013 Wolf Wolf 25 375 4,500 3,200 4029
1014 Spore Spore 16 320 2,000 1,600 4022
1015 Zombie Zombie 15 518 5,000 3,300 4038
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 2,867 44,000 27,800 4094
1018 Creamy Creamy 16 561 9,600 6,400 4040
1019 Peco Peco Peco Peco 19 510 8,500 3,600 4031
1020 Mandragora Mandragora 12 375 4,500 3,200 4030
1023 Orc Warrior Orc Warrior 24 1,320 36,100 16,000 4066
1024 Wormtail Wormtail 14 413 5,900 4,000 4034
1025 Snake Boa 15 420 6,600 4,400 4037
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.15809 second(s). Number of queries executed: 7.