ตารางไอเท็ม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

พบทั้งหมด 6166 รายการ ใน 309 หน้า แสดงผล 1-20.

รหัสไอเท็ม ชื่อไอเท็ม ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี พลังป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก
9023 Deviruchi Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9036 Diabolic Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9037 Wanderer Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9038 New Year Doll Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9039 Bacsojin Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9040 Civil Servant Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9041 Leaf Cat Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9042 Loli Ruri Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9043 Marionette Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9044 Shinobi Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9045 Whisper Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9035 Red Deleter Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9034 Hammer Goblin Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9024 Bapho Jr. Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9025 Bongun Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9026 Zealotus Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9027 Alice Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9028 Hard Rice Cake ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9029 Christmas Goblin's Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
9030 Green Maiden Egg ไข่สัตว์เลี้ยง None 20 10 0 0 0 0 0 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Page generated in 0.30515 second(s). Number of queries executed: 7.